“20 วิธีคิดดีดี ที่เก็บไว้ใช้ได้จนวันตาย”

0
9162

.
1. เวลาเจอ ” งานหนัก “
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ โอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ
.
2. เวลาเจอ ” ปัญหาซับซ้อน “
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ

3. เวลาเจอ “ความทุกข์หนัก”
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ แบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะ ในการดำเนินชีวิต
.
4. เวลาเจอ “นายจอมละเมียด”
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ (Perfectionist)
.
5. เวลาเจอ “คำตำหนิ”
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ
.
6. เวลาเจอ “คำนินทา”
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การสะท้อนว่าเรายังคงเป็นคนที่มีความหมาย
.
7. เวลาเจอ”ความผิดหวัง”
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ วิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต
.
8. เวลาเจอ “ความป่วยไข้”
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ การเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดี
.
9. เวลาเจอ “ความพลัดพราก”
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทเรียนของการรู้จักยืนหยัดด้วยตัวเอง
.
10. เวลาเจอ “ลูกหัวดื้อ”
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ โอกาสทองของการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง
.
11. เวลาเจอ “แฟนทิ้ง”
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ความเป็นอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ
.
12. เวลาเจอ “คนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว”
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ประจักษ์พยานว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง
.
13. เวลาเจอ “ภาวะหลุดจากอำนาจ”
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ความอนัตตาของชีวิตและสรรพสิ่ง
.
14. เวลาเจอ “คนกลิ้งกะล่อน”
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ อุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตาม
.
15. เวลาเจอ “คนเลว”
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ ตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์
.
16. เวลาเจอ “อุบัติเหตุ”
ให้บอกตัวเอง นี่คือ คำเตือนว่าจงอย่าประมาทซ้ำอีกเป็นอันขาด
.
17. เวลาเจอ “ศัตรูคอยกลั่นแกล้ง”
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บททดสอบที่ว่า “มารไม่มี บารมีไม่เกิด”
.
18. เวลาเจอ “วิกฤต”
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือ บทพิสูจน์สัจธรรม “ในวิกฤต ย่อมมีโอกาส”
.
19. เวลาเจอ “ความจน”
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือวิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต
.
20. เวลาเจอ “ความตาย”
ให้บอกตัวเองว่า นี่คือฉากสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์
.
Cr : Forward LINE