ผลวิจัยเผย “ความสุข” คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ไร้ความคิดสร้างสรรค์ และไม่ประสบความสำเร็จ!

0
657

มีงานวิจัยหลายชิ้นกล่าวไว้ว่าความคิดสร้างสรรค์จะเปล่งประกายได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้สึกเชิงลบ เช่น ความกดดัน ปัญหาต่างๆ และความยากลำบาก ซึ่งไม่ใช่ทัศนะเชิงบวก อย่างเช่นความสุขที่มีประโยชน์ในช่วงระดมความคิดรวมถึงการหาข้อมูล มาร์ค เดวิส นักจิตวิทยาแห่งภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ธแท็กซัส กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์อาจแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือระยะการสร้างสรรค์ความคิดเบื้องต้น ตามมาด้วยการหาทางแก้ปัญหา แต่สิ่งที่จะทำให้ผ่านอุปสรรคและทำงานจนสำเร็จได้นั้นคือ ความมานะ”

digital-marketing-student

ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยไรซ์ Jenifer George และ Jing Zhou ก็มีความเห็นไม่ต่างกันว่า อุปสรรคอาจไม่ได้ทำให้เรามีความสุข แต่มันกลับช่วยให้งานสร้างสรรค์ออกมาดี เนื่องจากงานศึกษาของทั้งสองพบว่า ความรู้สึกที่ไม่ดี เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงปัญหา ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขและปรับปรุง ในงานศึกษาของทั้งคู่ ได้ทำการสำรวจลูกจ้างจำนวน 160 คน

โดยหัวหน้างานจะเป็นผู้ประเมินความคิดสร้างสรรค์ของลูกน้อง พบว่า กลุ่มลูกจ้างที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงสุดต่างมีความรู้สึกที่มีทั้งบวกและลบอย่างรุนแรง ซึ่งต้องมีหัวหน้างานที่ดีด้วย ขณะที่ลูกจ้างที่มีความสุขมากกว่า และมีหัวหน้างานที่ดีกลับมีความคิดสร้างสรรค์ที่ต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัด ส่วนลูกจ้างที่มีความรู้สึกทั้งบวกและลบแล้วยังมีหัวหน้างานไม่ดี คือกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่ำที่สุด

6 วิธีทำเงินออนไลน์ ทำได้จริง รวยได้จริง 1 (3)

สรุปคือ ความสุข ความสะดวกสบาย ไร้ซึ่งความกังวล ความกดดัน เมื่อรวมกับสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดีมันจะกลายเป็นสถานที่ๆ ทำให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ และไม่คิดหาทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ต่างไปจากเดิม เนื่องจากความคิดที่วา่ ของเดิมนั้นดีอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องคิด แก้ไข หรือพัฒนาอะไร แต่ความตึงเครียดและความรู้สึกเชิงลบที่เกิดจากงาน กลับเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้คนที่มีความมุ่งมั่นจนสามารถสร้างสรรค์งานได้ดีขึ้น เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาสิ่งที่ทำให้พวกเขาไม่มีความสุขไห้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี(เจ้านายที่เปิดโอกาส)ควบคู่ไปด้วย

ที่มา – Quartz
ภาพ – pixabay